0546 - 869 094 [email protected]

Muziek is vitamine K voor kinderen

zangeres, zangdocente, vakleerkracht muziek, dirigente & reisleidster

Voordat ik mijn Conservatorium studie begon was ik al gediplomeerd kinderverzorgster en pedagogisch medewerkster. Wat was er vanzelfsprekender dan twee liefdes met elkaar te verbinden?

Met veel plezier verzorg ik de lessen aan basisscholen en hoop hen met mijn visie en vaardigheid een stuk bagage mee te geven voor het leven.

Muziek is vitamine K voor kinderen. KUNST beleven en beoefenen is de kunst van het leven trainen.

Kunst , ik spreek vanuit mijn specialisatie muziek, is een noodzaak voor kinderen, en dan bedoel ik niet het ontwikkelen van een talentvol kind alleen. Dat is een misverstand dat alom heerst. Juist het kind dat niet getalenteerd is moet deelnemen en zijn innerlijke kracht leren aanspreken. Elk kind zou de kans moeten krijgen om met muziek in aanraking te komen. Muziek doet een kind in beweging zetten, muziek doet een kind in en uit ademen, daarmee bedoel ik dat beleven en ondergaan van klank net zo belangrijk is als muziek maken. Muziek doet een kind leren zichzelf te leren kennen, zich te profileren als IK, muziek zet aan tot harmonisch in contact treden met de ander, bevordert sociale ontwikkeling, muziek verbetert leerprestaties omdat de hersenhelften beter samen gaan werken.

Muziek maken in welke vorm dan ook voegt grote waarden toe aan het gevoelsleven van een kind. In een tijd waarin de ratio heel vaak het hoofdmenu van de dag bedient is creativiteit  een proces om te blijven “stromen”. Kinderen die cognitief niet vermogend zijn om zich te manifesteren kunnen zich vaak via de gevoelskant juist heel goed leren uitdrukken en dus een weg vinden om zichzelf eigenwaarde te verschaffen. Scoren door alleen parate kennis is niet vanzelfsprekend het leven kunnen leven. Daar zijn meerdere processen voor nodig. Elke vorm van creativiteit draagt bij aan wezenlijke waarden voor het leven.

Zingen, dansen, klappen , acteren, stampen, bewegen op muziek, instrumenten, zelf een gedicht op muziek zetten, een rap maken, muziekspelletjes, ritmiek oefenen, de rij is nog veel langer, maar het brengt het innerlijk tot leven. Zet organische processen in gang en zet die processen om in handelen.

Van buiten af vermaakt worden slaat het proces over om zelf in beweging te komen, je in jezelf te verdiepen en je af te vragen wie je bent. De technologie van vandaag de dag draagt ook een schaduwzijde met zich mee ofschoon deze vormzijde niet gemist kan worden.

Met creativiteit mede kan een mens zijn leven in gaan richten, wegen zoeken, en processen durven aangaan. In wezen bestaat het hele leven uit creëren en vorm geven van binnen uit. Dat proces moet aangestuurd worden door een bewuste IK beleving. Kunst nodigt je IK uit zich te tonen of het te scholen.

Kunst doet een beroep op waarden als esthetiek, ethiek, diepgang en religieuze beleving. Het is scheppende kracht.Wij moeten zorgen dat dit soort waarden aangeboden blijven aan het jonge mensenkind opdat het zich op bewuste en harmonische wijze in zijn leven kan begeven.

Kunst, in welke vorm dan ook beleefd en gemaakt, is voor een kind dus net zo belangrijk als de bruine boterham. Vitamine K van KUNST………..DOEN!