0546 - 869 094 [email protected]

Zingen is in contact staan met het leven zelf. Een weg om onszelf te leren kennen als uitdrukking van de Schepping. Zingen in groepsverband kan mensen verbinden die normaal geen woorden zouden vinden om elkaar te verstaan.

Muziek is de taal die elk hart vertstaat omdat zij uit Een Bron van Leven afkomstig is. Wezenlijk zingen is een leerweg die meer is dan alleen vormtechniek studeren. De vormtechnische kant van het zingen is trainen; je lichaam als een instrument leren vormen om de klankruimten optimaal te doen resoneren, je stembanden te beschermen tegen overmatige druk dus geweld, je inhoud te vatten in vorm zodat jij herkenbaar wordt als unieke stem, als “jij”. Soms helpt de vorm de inhoud, soms start het proces in omgekeerde volgorde.

Als sinds mensenheugenis uiten mensen zingend hun bestaan, in kerken en kloosters deed men dit om al zingend en reciterend een soort verbinding te zoeken met de Bron van alle Leven. Als ritueel ingevoerd en gebleven. In Oosterse landen heeft het zingen van mantra’s bv hetzelfde doel. Eenwording met Al wat is. Oosterse en Zuidelijke volkeren zijn beter in staat om bijvoorbeeld verdriet te bezingen, ze uiten hun gevoelens makkelijker dan dat wij Westerlingen dat doen. Luister bijvoorbeeld naar de Portugese fado en je begrijpt dat zij het leven zelf bezingt. De kracht van wezenlijk zingen vind je dus in de volksmuziek terug. Muziek van het leven zelf. Een eigen, ware kunst.

De kunstvorm klassieke zang die in de loop der eeuwen is ontstaan heeft een veel meer gecultiveerd “jasje”. Is ook veel meer aan regels en wetten gebonden dan de volkliedkunst. Kent ook een opleiding daarvoor, terwijl elke Griek bijvoorbeeld zijn eigen drama kan bezingen. Die studeert niet de zangkunst, die studeert het Leven.

Dat neemt niet weg dat ik mijn leven lang dankbaar zal blijven voor hetgeen de klassieke zangkunst mij heeft geleerd en gebracht. Dat mijn tranen nog altijd vloeien als ik de sterfscene van Violetta in La Traviata van mijn grote vriend en meester VERDI beluister in het theater. Dat ik voel hoe Jezus moet hebben geleden als ik de Mathäus Passion beluister of zing. Muziek van grote meesters die in grote mate moeten zijn geïnspireerd door hun Liefde voor het leven.

Zingen , je raakt er nooit over uitgepraat…….