0546 - 869 094 [email protected]

Zangdocente

zangeres, zangdocente, vakleerkracht muziek, dirigente & reisleidster

Zingen is meer dan een kunstvorm met aangeleerde zangtechnieken. Zangtechnisch onderwezen worden is echter noodzaak. Het is een behoud voor je stembanden. De zangdocente leert je je stem draagkrachtig te maken en je mogelijkheden te vergroten. Dat doet ze door aandacht te besteden aan: houdingsleer, ademtechniek, klankvorming, egalisatie van de registers, articulatie, soms ook ontspanningsoefeningen en natuurlijk repertoirekennis. Verschillende stijlen, stijlperioden en componisten vormen de stem allround.

Door de les kom je in contact met je eigen sound, want je stem, dat ben je zelf. Iedereen weet wel dat bijvoorbeeld emoties de stem kunnen beïnvloeden, dat lijfelijk ongemak een negatieve uitwerking heeft op de stem. Innerlijke druk of spanningen, waaronder een mens leeft, hebben een directe invloed op de adem en dus op de klankvorming.

Het betekent dat de docente naast vakkennis veel mensenkennis moet hebben en mensen zal trachten te  helpen hun spanningsvelden op te doen lossen. Voorwaarde daartoe is een vertrouwensband tussen leerling en docent. .Een leerling die zich niet in vertrouwen over kan geven, kan moeilijk leren zingen. De stem kan dan niet volledig tot ontplooiing komen. Een stem zal op basis van zijn karakter, temperament, geschikt blijken voor bepaald repertoire De stem kristalliseert zich gaandeweg uit en kan alleen volledig  tevoorschijn komen in ontspanning en innerlijke vrijheid.

Zo begint bij iedere zanger de ontdekkingsreis in zichzelf. Niet makkelijk, al klinkt het wel zo als je een geoefend zanger hoort zingen. Echter is er dan reeds een lange scholingsweg afgelegd met veel  discipline en inzet.

Een zanger is meer dan een technisch afgeleverd product. Een zanger is een levenskunstenaar die in staat is om de schoonheid van de ziel te verklanken. Zangtechniek geeft leiding, richting en structuur aan dit stuk eigenheid van de mens. Zo geven inhoud en vorm elkaar een noodzakelijke hand.

Neem voor meer informatie contact op met Anja Lankamp 0546 – 869094.

Of geef eens een zangles cadeau!